Om Tiber

Når flere sameier og borettslag går sammen om større innkjøp går prisen for hvert enkelt sameie eller borettslag ned sammenlignet med om alle kjøper hver for seg. Tiber er en plattform hvor det er enkelt å gå sammen for å lyse ut prosjekter. Tiber håndterer også utvelgelsen av leverandør og legger stor vekt på å få seriøse og flinke aktører til å gjennomføre jobben.

Anskaffelsen er basert på “Best value procurement” (BVP) metoden. BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.

BVP legger til rette for en effektiv og målrettet konkurranse som får leverandøren til å levere på sameiets eller borettslagets prosjektmål. Dette bidrar til å redusere sameiets eller borettslagets risiko og ikke minst reduserer partenes ressursbruk til konkurransegjennomføring.

Tiber premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra sameiene og borettslagets side. Gjennom hele konkurransegjennomføringen etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som beviser at leverandørens påstander er pålitelige.

Tiber drives av Marius Fossen. Marius er utdannet samfunnsøkonom ved universitetet i Oslo og har BVP sertifisering. Han har jobbet mye med anskaffelser og har jobbet som både oppdragsgiver og tilbyder. Marius har omfattende erfaring med prosjektering og vedlikeholdsplanlegging. Marius har også erfaring som styreleder i sameier.